Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
  • Kirjaudu sisään

4.2.7.1 Yleistä jälleenmyyntisopimuksesta

Edustus- ja jälleenmyyntisopimusten tarkoituksena on löytää tuotteelle uusia tehokkaita jakelukanavia. Juridisesti sopimukset ovat kuitenkin erilaisia. Jälleenmyyjä toimii omissa nimissään, kun taas edustaja toimii päämiehensä lukuun. Edustussopimus on järkevää solmia silloin, kun halutaan säilyttää tiukempi kontrolli tuotteen myyntiin ja jakeluun. Jos taas tavoitteena on riippumattomampi suhde, jossa jälleenmyyjä edustaa tuotetta itsenäisesti esimerkiksi tietyllä tarkasti rajatulla maantieteellisellä alueella, on jälleenmyyntisopimus parempi vaihtoehto.
 
Jälleenmyyntisopimuksella jälleenmyyjä sitoutuu edustamaan päämiehen tuotteita. Jälleenmyyjä toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Jälleenmyyjän vastattavana olevalla sopimusalueella tapahtuva myynti kulkee jälleenmyyjän kautta, eikä päämies yleensä ole suoraan yhteydessä asiakkaisiin. Jälleenmyyjän asema on itsenäinen myös tavarantoimittajiin nähden. Jälleenmyyjä kantaa itse riskin siitä, että hän saa tuotteensa tai palvelunsa myydyiksi. Jälleenmyyntisopimuksiin ei yleensä sisälly tiivistä yhteistoimintaa, mutta usein esimerkiksi markkinointiaineisto tulee päämieheltä.
 
Suomessa tai muissakaan maissa ei pääsääntöisesti ole jälleenmyyntisopimuksia suoraan sääntelevää lainsäädäntöä. Tämän vuoksi tehtävällä sopimuksella on suuri merkitys. Jälleenmyyntisopimuksen ehdoista voidaan sopia varsin vapaasti. Sopimusten osalta on kuitenkin muistettava ottaa huomioon kansallinen ja EU:n kilpailulainsäädäntö. Etenkin silloin, jos jälleenmyyntisopimukseen sisältyy kilpailukielto-, yksinoikeus- tai jälleenmyyjän hinnoittelua koskevia ehtoja, on otettava huomioon kiellot ja rajoitukset, jotka kansallinen ja EU:n kilpailuoikeudellinen lainsäädäntö asettaa tällaisten ehtojen käyttämiselle.
Avaa palautelomake

Lakiasiantuntijamme
  Marika Aho-Nissinen
  Senior Legal Counsel
  marika.aho-nissinen@fondia.fi
  +358 20 7205 489
Autan asiakkaitamme pääasiassa sopimusoikeuteen liittyvissä seikoissa.
  Kenneth Stenbäck
  Senior Legal Counsel
  kenneth.stenback@fondia.fi
  +358 20 7205 600
Erityisosaamista minulla on yhtiöoikeudesta ja yritysjärjestelyistä sekä kiinteistöasioista.
 Yllätystarkastus
Asiasanat
 
Sisällysluettelo
...